Bán đoạn giới thiệu

Low-bed Semi-trailer

1. Manufacture feature and specification
2. Manufacture characters

Chia sẻ:
ModelFXC9350D
Body length(m)16.5~17.5
Load(t)50~70

 

AAdvanced machining equipment and facture technics
BHumanized design
CAdvanced reasonable manufacture structure
DAdvanced reasonable manufacture structure


Không ai

Liên hệ chúng tôi

Tel.: +86 510 8501 4990 ext.8356

Mob.: +86 137 7154 1001

Fax: +86 510 8599 7974

E-mail: faw_fawde@sina.com

Add.: 98# Yongle East Road, Wuxi, Jiangsu, China.

Theo chúng tôi

Copyright © Faw Jiefang Automotive Co., Ltd. Đã đăng ký Bản quyền | Sơ đồ trang web