cơ quan

Nhà - Về chúng tôi - cơ quan

Faw Jiefang Automotive Co., Ltd.

Văn hóa Thương hiệu

Ba giai đoạn phát triển của chiến lược thương hiệu
Phát triển thành thương hiệu điện cao cấp xanh, hiệu quả và thông minh "Số 1 Trung Quốc, Đẳng cấp Thế giới"