Văn hóa Thương hiệu

Nhà - Về chúng tôi - Văn hóa Thương hiệu

Kiến trúc thương hiệu quyền lực Jiefang

Jiefang Power thực hiện mô hình cấu trúc thương hiệu sản phẩm và thương hiệu yếu tố được định hướng bởi thương hiệu doanh nghiệp.
Cấu trúc thương hiệu ngắn gọn, có độ mở rộng nhất định, dễ quản lý và lan tỏa, phù hợp với chiến lược tổng thể và mục tiêu thương hiệu của đơn vị kinh doanh.

Faw Jiefang Automotive Co., Ltd.

Hệ thống giá trị cốt lõi của thương hiệu điện Jiefang

Hệ thống giá trị cốt lõi của thương hiệu Jiefang Power bao gồm năm phần: định vị thương hiệu, sứ mệnh thương hiệu, tầm nhìn thương hiệu, giá trị thương hiệu và tuyên bố thương hiệu.

  • 01. Định vị thương hiệu

  • 02. Sứ mệnh thương hiệu

  • 03. Tầm nhìn thương hiệu

  • 04. Giá trị thương hiệu

  • 05. Tuyên bố thương hiệu

Định vị thương hiệu

thương hiệu sản phẩm

Các thương hiệu sản phẩm của Jiefang Power bao gồm ALL-WIN, POWER-WIN và KING-WIN.